แนวทางความดันโลหิตใหม่ลดระดับความดันโลหิตสูงเป็น 130/80 มม. ปรอทจาก 140/90 มม. การศึกษาใหม่คาดการณ์ว่าการบรรลุเป้าหมายและการรักษาเป้าหมายความดันโลหิตในปีพ. ศ. 2560 สามารถป้องกันเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจได้มากกว่า 3 ล้านครั้งในช่วงสิบปีข้างหน้า การรักษาความดันโลหิตสูงเป็นโอกาสสำคัญในการสาธารณสุข

ที่จะปกป้องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวอเมริกันหลายหมื่นคน”การบรรลุเป้าหมายที่ต่ำกว่านี้จะท้าทาย” ทีมงานของเขาต้องการที่จะสำรวจผลกระทบของการบรรลุและรักษาแนวทางแนะนำที่ต่ำกว่าต่อสาธารณชนเมื่อเทียบกับความดันโลหิตและระดับการรักษาก่อนหน้านี้รวมทั้งความสามารถของผู้ป่วยในการบรรลุและรักษาคำแนะนำที่แนะนำไว้ก่อนหน้านี้