สมาคมคนตาบอดฯขอบคุณ รมว.แรงงานและเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ เนื่องจากคนพิการเป็นคนกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้แรงงาน รวมถึงขอให้ ก.แรงงานเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงศิลปิน S2S (From Street to Stars) เข้าพบ เพื่อขอบคุณและเห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-22 บาท ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากในกลุ่มหนึ่งของผู้ใช้แรงงานก็มีคนพิการร่วมอยู่ด้วย ซึ่งนอกจากจะทำให้แรงงานทั่วไปจะได้เฮแล้วคนพิการก็ได้เฮด้วย

รวมถึงขอให้ช่วยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจ้างงาน การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรณีที่ไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 สามารถดำเนินการตามทางเลือกตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้สัมปทานฯ โดยขอให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน เนื่องจากมาตรา 35 เป็นเหมือนนำคนพิการเข้าสู่ตลาดใหญ่ โดยมีกระทรวงแรงงาน ภาคธุรกิจเอกชน เป็นสะพานหรือเป็นทางเชื่อม และในส่วนของมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่นายจ้างไม่จ้างคนพิการจะต้องนำเงินส่งเข้ากองทุน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการที่ไม่เข้าสู่ระบบคนพิการ ขอให้นำเงินไปสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น .-สำนักข่าวไทย