การเติบโตของการลงทุนภาครัฐในปีนี้กนง. ได้ปรับลดประมาณการปีนี้ลงเหลือ 6.1% เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 6.6% การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการลงทุนและการบริโภคคาดว่าจะชะลอตัวลงในปี 2562 ส่วนหนึ่งจากความล่าช้าในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง การบริโภคสาธารณะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3% ในปีนี้เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.6%

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้คาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่คาดการณ์ถูกลดลงเหลือร้อยละ 0.8 จากร้อยละ 0.9 ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการย้ายโรงงานผลิตมายังประเทศไทยและการเป็นหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในแนวโน้มการลงทุนคณะกรรมการฯ กล่าว แม้ว่าการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.4% แต่ลดลง 4.5% จากการประชุมกนง. ในเดือนธันวาคม แต่คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะเพิ่มขึ้น 3.9% ในปีนี้ ประมาณการก่อนหน้านี้สำหรับการเติบโตร้อยละ 4