ภาวะหลังคลอดเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดของผู้หญิง เนื่องจากระหว่างการตั้งครรภ์ ระบบต่างๆ ของร่างกาย มีการปรับเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดรอยแตกลายบริเวณผิวหน้าท้อง แขน ขา ที่ขยายใหญ่ขึ้น รวมถึงคราบปื้นดำที่เกิดบริเวณลำคอ และข้อพับต่างๆ ถือว่าลดความสวยงามที่ผู้หญิงพึงปรารถนาตามภาวะปกติ ดังนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงรับไม่ได้กับสภาพที่เกิดขึ้น และมักเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง สัดส่วน ผิวพรรณ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลว่า ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสมัยโบราณ มีการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการอยู่ไฟ ซึ่งพบว่า องค์ความรู้เรื่องการอยู่ไฟมีใช้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลางเรียกว่า “อยู่ไฟ” ภาคอีสานเรียกว่า “อยู่กรรม” ภาคเหนือเรียกว่า “อยู่กำเดือน” และภาคใต้เรียกว่า “นั่งก้อนเส้า” ซึ่งแม้จะแตกต่างในชื่อเรียก แต่ละหลักการหลักๆ คล้ายกันคือ เป็นการให้ความร้อนกับร่างกายปัจจุบันการให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดได้รับความนิยมอย่างมาก ได้แก่ การทับหม้อเกลือ การอยู่ไฟ เป็นต้น การผดุงครรภ์ไทยเป็นการประกอบวิชาชีพแขนงหนึ่งของสาขาการแพทย์แผนไทย ผู้กระทำต้องมีใบประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯจึงร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อให้บริการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมมากขึ้นในชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ การนวดไทย การประคบด้วยสมุนไพร การอบสมุนไพร และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้บริการในการดูแลมารดาหลังคลอดได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth