ชาวมุสลิมอ้างว่าพวกเขาสวดมัสยิดไปจนถึงเดือนธันวาคมปี 1949 เมื่อชาวฮินดูบางคนได้วางรูปเคารพของมัสยิดในมัสยิดและเริ่มนมัสการรูปเคารพ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทั้งสองกลุ่มศาสนาได้ไปศาลหลายครั้งกว่าใครควรจะควบคุมเว็บไซต์ ศาลฎีกาซึ่งกำลังฟังคำวิงวอนจำนวนมากเกี่ยวกับสถานที่ที่ถูกโต้แย้งนี้ได้เลื่อนการไต่สวนต่อไปจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม 2019

แต่มีจุดสังเกตทางกฎหมายที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ในปี 2553 ศาลสูงสุดแห่งอัลลาบัดได้กล่าวว่าสถานที่หลักที่มัสยิดยืนอยู่ควรแยกออกเป็นสามส่วนโดยสองในสามให้แก่ฮินดูสและหนึ่งในสามของชาวมุสลิม การพิจารณาคดียังเป็นครั้งแรกที่ศาลได้รับทราบถึงสถานที่ที่ถูกโต้แย้งว่าเป็นที่มาของลอร์ดราม ในปี 2554 ศาลฎีการะงับการพิจารณาคดีนี้หลังจากที่กลุ่มชาวฮินดูและมุสลิมร้องขอ ตั้งแต่นั้นมาบาง 14 ข้อร้องเรียนทางแพ่งก็ท้าทายเช่นกัน