นบข.เห็นชอบสินเชื่อสร้างยุ้งฉางรองรับโครงการชะลอการขาย ไฟเขียวระบายข้าวที่ไม่ใช้บริโภค 2 ล้านตัน เตรียมร่วมวงประมูลขายข้าวในฟิลิบปินส์ต้น พ.ค.นี้ เดินหน้าโปรโมทข้าว กข.43 รองรับกลุ่มรักษ์สุขภาพ สร้างตลาดใหม่ข้าวไทย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พอใจสถานการณ์ราคาข้าว อาทิ ข้าวหอมมะลิ จากเดือนตุลาคม 2560 ราคา 11,550-14,500 บาทต่อตัน เพิ่มเป็น 15,300-17,400 บาทต่อตันในปัจจุบัน ข้าวเหนียวเม็ดยาว จากราคา 8,500-9,000 บาท เพิ่มเป็น 9,500-10,300 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 7,300-7,800 บาท เพิ่มเป็น 7,800-8,400 บาทต่อตัน เนื่องจากนโยบายดูดซับปริมาณข้าวช่วงเก็บเกี่ยวและปริมาณผลผลิตประเทศคู่แข่งลดลง ความต้องการตลาดโลกยังสูง

ทั้งนี้ นบข.จึงเห็นชอบสินเชื่อเพื่อสร้างยุ่งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รองรับการก่อสร้างยุ้งฉาง วงเงิน 1,671 ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย 10,000 ราย ปล่อยกู้ให้เกษตรกร 150,000 บาท/ราย สถาบันเกษตรกร 3 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี รัฐบาลชดเชยร้อยละ 3 ระยะเวลา 5 ปี ผู้ร่วมโครงการจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 กำหนดกู้ระยะเวลา 10 ปี รองรับนโยบายชะลอการขายข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไปในช่วงเก็บเกี่ยว เนื่องจากแผนการดูดซับปริมาณข้าว 12.5 ล้านตัน ดำเนินได้แล้ว 6.2 ล้านตัน เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันราคาข้าวเปลือกให้ปรับสูงขึ้น เพราะชะลอข้าวออกสู่ตลาดได้ถึง 1.4 ล้านตันข้าวเปลือก การชดเชยให้เอกชนเก็บข้าวในโกดัง 3.4 ล้านตัน และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1.37 ล้านตัน

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเดินหน้าโปรโมทข้าว กข.43 เพราะเป็นข้าวระดับพรีเมี่ยมอีกประเภทหนึ่งมีปริมาณน้ำตาลน้อย เหมาะสำหรับกลุ่มรักษ์สุขภาพ เป็นข้าวนุ่ม กลิ่นหอม ระดับต่ำกว่าข้าวหอมมะลิแต่สูงกว่าข้าวหอมปทุมฯ ปลูกมากในภาคกลาง จึงต้องการสร้างตลาดใหม่ให้กับชาวนาปลูกได้ประมาณ 1,129 ล้านตัน รัฐบาลส่งเสริมเพื่อหาตลาดรองรับให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ เตรียมลงนามระหว่างสหกณ์การเกษตรและห้างโมเดิร์นเทรด วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานหวังส่งเสริมให้ชาวนาร่วมปลูกข้าว กข.43 แปลงใหญ่

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมร่วมวงประมูลขายข้าวในประเทศฟิลิบปินส์ 250,000 ตัน วันที่ 4 พฤษภาคม แบบ G/G เพื่อส่งออกข้าวเพิ่มนอกจากจีน 100,000 ตัน ขณะนี้ทยอยส่งมอบให้กับจีนแล้วกว่า 60,000 ตัน เพื่อระบายข้าวส่งออกให้ได้ 9.5 ล้านตันต่อปี รวมทั้งยังเห็นชอบระบายข้าวที่ไม่ใช้สำหรับการบริโภคและใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรม 2 ล้านตันในปี 2561 หลังจากนี้เตรียมขั้นตอนเปิดประมูลการระบายข้าวประเภทดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม .-สำนักข่าวไทย