ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงคนสำคัญแสดงความเห็นในทางบวกว่า สมาชิกรัฐสภาสหรัฐจะให้ความเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่มีเป้าหมายในการปกป้องสิทธิพลเมืองในฮ่องกงภายในสิ้นปีนี้

คณะนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยฮ่องกงเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐที่พิจารณาร่างกฎหมายนี้เมื่อวันอังคาร ร่างกฎหมายที่ว่านี้ ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างกว้างขวางในรัฐสภา หากได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะทำให้สถานภาพพิเศษทางการค้าของฮ่องกงสิ้นสุดลง โดยจะมีการพิจารณาเป็นรายปีโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจะเป็นผู้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารฮ่องกงให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนหรือไม่และมีหลักนิติธรรมหรือไม่ โจชัว หว่อง แกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงกล่าวว่า เขามองเรื่องนี้ในทางบวกว่า รัฐสภาสหรัฐจะให้ความเห็นชอบภายในสิ้นปีนี้ ทางด้านเดนิส โฮ นักร้องฮ่องกงและสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐพร้อมกับหว่อง กล่าวว่า เธอหวังว่า ร่างกฎหมายนี้จะได้รับความเห็นชอบในเร็ว ๆ นี้ ภายในระยะเวลา 1 – 2 เดือนข้างหน้า และเธอหวังว่า รัฐบาลสหรัฐจะสนับสนุนร่างกฎหมายนี้