ชมสถานีรถไฟที่มีความคลาสสิกและสวยงามที่สุดในเมืองไทย สถาปัตยกรรมสีครีมตัดแดงแห่งนี้สร้างขึ้น ในปีพ.ศ.2469 โดยพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บังคับบัญชาการรถไฟแห่งกรุงสยามในสมัยนั้น อาคารหลังนี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมวิคทอเรีย มีการสร้างลวดลายให้สวยงามประดับเสาค้ำยัน ครั้นต่อมาในปีพ.ศ.2511 สมัยพันเอกแสง จุลจาริตต์ เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มีก่อสร้างพลับพลาสนามจันทร์

อันเป็นพลับพลาจตุรมุขที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นที่นี่ ซึ่งเดิมเคยตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การก่อสร้างครั้งนี้เป็นฝีมือชาวไทยล้วนๆ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ได้มีพิธีเปิดพลับพลาซึ่งมีการตั้งชื่อใหม่ว่า “พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ” เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2517 โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน นอกจากนี้ที่สถานีรถไฟหัวหินยังเป็นสถานที่เก็บหัวรถจักรไอน้ำโบราณ ที่การรถไฟได้สั่งซื้อมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งหัวรถจักรนี้เคยวิ่งให้บริการในไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand