อุปกรณ์ที่ใช้ในจัดฟัน fastbraces การจัดฟันจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดัดแปลงตำแหน่งของฟัน โดยมีอยู่สี่ชนิดด้วยกัน ดังนี้
อุปกรณ์จัดฟันแบบถาวร

เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่พบได้บ่อยที่สุด โดยเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถถอดออกได้ เนื่องจากส่วนปลอกจะติดอยู่กับฟันแต่ละซี่ โดยตัวปลอกดังกล่าวจะเชื่อมหากันด้วยเส้นลวด การดัดฟันเช่นนี้จะทำก็ต่อเมื่อต้องทำการเรียงฟันหลายซี่พร้อมกัน หรือใช้กับการรักษาที่ต้องการความแม่นยำสูง

เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ประเภทนี้ ผู้จัดฟันสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ควรเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ต้องกระทบกระแทกกัน เช่น รักบี้ ซึ่งหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมที่มีการกระทบกระแทกจริงๆ ควรสวมใส่ยางกันเหงือกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยกับฟันและอุปกรณ์

อุปกรณ์จัดฟันแบบถอดได้

เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ อาจใช้ร่วมกับการจัดฟันติดแน่นก็ได้ซึ่งแล้วแต่แผนการรักษา โดยเครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์การใช้เฉพาะอย่าง เช่น เพื่อเคลื่อนฟันเฉพาะซี่ หรือแก้ไขความผิดปกติเฉพาะอย่าง หรือเพื่อกระตุ้นหรือปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโต เพื่อช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน และ/หรือขากรรไกรล่าง และการสบฟัน โดยอุปกรณ์ประเภทนี้จะจำกัดการเคลื่อนที่ตามธรรมชาติของฟัน และสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้

เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อการจัดฟัน

เป็นอุปกรณ์จัดฟันที่สามารถถอดได้ มาเป็นคู่เชื่อมต่อกัน หรือออกแบบมาให้ติดเข้ากับฟันบนและฟันล่าง ทั้งนี้เครื่องใช้กระตุ้นเพื่อการจัดฟัน จะใช้เพื่อแก้ปัญหาตำแหน่งของฟันบนกับกราม และกรามล่างกับฟัน โดยผู้จัดฟันต้องใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้ตลอดเวลา และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด หากไม่ทำตามอาจทำให้การจัดฟันครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จได้โดยอุปกรณ์นี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดหรือถอดออกระหว่างการรับประทานอาหารได้เช่นกัน

อุปกรณ์รัดศีรษะ

อุปกรณ์รัดศีรษะใช้เพื่อปรับตำแหน่งของฟันส่วนหลัง หรือทำให้ฟันส่วนหลังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม ขณะที่แพทย์กำลังรักษาฟันหน้าอยู่ โดยผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์รัดศีรษะต้องสวมใส่อุปกรณ์นี้เป็นเวลาในช่วงกลางคืนหรือขณะนอนหลับ ซึ่งการใส่อุปกรณ์นี้จะทำให้คุณไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้

รีเทนเนอร์ (Retainer)

อุปกรณ์คงสภาพฟันหรือรีเทนเนอร์มักถูกใช้ในช่วงท้ายของการจัดฟัน โดยรีเทนเนอร์จะช่วยในการคงตำแหน่งของฟันที่เพิ่งผ่านการจัดมา ให้อยู่ตำแหน่งเดิมและทำให้เหงือกรวมไปถึงกระดูกจัดเรียงตัวให้รองรับตำแหน่งของฟันใหม่ ซึ่งรีเทนเนอร์นี้มีทั้งแบบถอดใส่ได้กับแบบติดถาวร

ทันตแพทย์จะแนะนำเวลาที่คุณสวมใส่รีเทนเนอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการถอดรีเทนเนอร์เป็นเวลานานๆ อาจทำให้ฟันเคลื่อนจากตำแหน่งที่จัดไปได้

ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการจัดฟัน

1. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็ง เหนียวและกรอบ เช่น น้ำแข็ง ปลาหมึก ถั่ว ลูกอม และหมากฝรั่ง ฯลฯ

2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวาน ๆ หรือเครื่องดื่มอัดลม

3. การกินผักผลไม้ ควรตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเคี้ยวด้วยฟันกรามข้างหลัง และควรเลือกกินแต่อาหารอ่อน ๆ

4. ในระยะแรกของการจัดฟันมักจะเจ็บ และมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นในช่องปาก เช่น กระพุ้งแก้มเป็นแผล ซึ่งอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 2 โดยสามารถบรรเทาอาการระคายเคืองเหล่านี้ได้ โดยใช้ขี้ผึ้งที่ได้รับจากทันตแพทย์มาทาปิดไว้ก็จะช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้น

5. ถ้าหากมีลวดเส้นเล็ก ๆ แทงริมฝีปากหรือแก้ม ให้ใช้ยางลบดินสอเช็ดแอลกอฮอล์ กดปลายลวดเข้าไป

6. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร

7. ในระหว่างจัดฟัน ควรพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูน เพื่อทำความสะอาดฟัน และตรวจฟันผุ ทุก ๆ 6 เดือน

ทั้งนี้ผู้ที่จัดฟันจะมีโอกาสเกิดฟันผุมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่สวมเครื่องมือจัดฟันไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างสะอาดหมดจด จนเชื้อแบคทีเรียในช่องปากผสมกับเศษอาหารตกค้างและน้ำลาย จนสร้างแผ่นเหนียวๆ ที่เรียกว่าเรียกว่าคราบจุลินทรีย์เข้าไปเกาะตัวฟันจนทำให้ชั้นเคลือบฟันถูกทำลายไป ทำให้ระหว่างการจัดฟัน ต้องดูแลรักษาฟันมากกว่าเดิม